Digital Preservation at the National Library

(Hōtaka Matapopore Matihiko |Te Puna Mātauranga o Aotearoa)
"At the National Library our job and our passion is to look after the memory of our nation. Increasingly that memory is encapsulated in a digital world… Our challenge is preserving these precious items so that future generations can access these memories.” - Bill Macnaught, National Librarian
The National Digital Heritage Archive (NDHA) ensures that the National Library of New Zealand (external link) can meet its mandate to build, preserve and provide access to the Library’s digital collections. The NDHA went live in October 2008, and is maintained by the National Library’s Preservation, Research & Consultancy team.
(
Ko tā te Pūranga Tuku Iho Matihiko ā-Motu (NDHA) he whakarite kia tutuki i Te Puna Mātauranga o Aotearoa tōna mana whakahaere ki te hanga, matapopore me te whakarato urunga ki ngā kohinga matihiko a te Whare Pukapuka. I mana te NDHA i te Whiringa-ā-nuku 2008, ā, e tiakina ana e te rōpū Matapoporetanga, Rangahau me te Mātanga o Te Puna Mātauranga o Aotearoa.)

Upcoming event - IIPC 2018

IIPC (International Internet Preservation Consortium) General Assembly and Web Archiving Conference -  12-15 November 2018

Last modified: